Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
J A P A N I O
   

2007
92a Universala Kongreso en Jokohamo
4a-11a/08/2007
J U G O S L A V I O
729 638


1953
julio
38a Universala Kongreso en Zagreb
15 dinaroj violgriza kaj verda730 aviadil-
kuriero
481953

sama temo
300 dinaroj purpura kaj verda2.286 2.167

1988
julio
Sto Godina Esperanta (supre)
600 dinaroj malheleblua, malheleverda
folieto kun 8 PM En la mezo, busto de Zamenhof sur marko sen valorindiko.
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ


Por la jxugoslava parto de T R I E S T E
103 86kiel 638 surstampita STT VUJNA

15 dinaroj104 aviadil-
kuriero 20
kiel aviadilkuriero 48 surstampita STT VUJNA

300 dinaroj violkolora,104a aviadil-
kuriero 20a

kiel aviadilkuriero 48 surstampita STT VUJNA

300 dinaroj lilkolora,
kun dentojK O R E IO . S U D A
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
   
1987
junio
Centjaro de Esperanto
60 uonoj blua, hele blua, nigra nur presita sur PK
Sur PK, Jubilea simbolo kaj" Esperanto 100 1887 - 1987 " kaj en korea " Centjara jubileo de publikigo de Internacia lingvo Esperanto "
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
   


1994

79a Universala Kongreso en Seulo
80 uonoj verda, blua, rugxa, nigra, nur presita sur PK
Sur la PK, birdo sur globeto portanta en busxo flagon kun skribo " ESPERANTO ". Sub tio " 79a Universala Kongreso de Esperanto ".Sur PM , Jang-Jing simbolo, turo kaj verda steleto. Teksto en korea.

K R O A T I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
418  

1997

1a Kongreso de Kroataj Esperantistoj
1.20
kunao multkolora


 

578
2001
julio
86a universala Kongreso en Zagreb
5,00 kunaoj multkolora
La PM montras 12 busxojn en diversaj koloroj simbole por homoj de diversaj popoloj.K U B O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
3.081 2.754

1987
marto
Centjara Jubileo de Esperanto
30
cendoj, rozkolora, verda, brunverda, bruna

3.370  
1990

75a Universala Kongreso en La Havano
30
cendoj, orangxkolora, blua, bruna, verda
Teksto sur la PM :" TURO DE BABEL " " 75 CONGRESO UNIVERSAL DE ESPERANTO "
Teksto sur talono : UNIVERSALA ESPERANTO KONGRESO "
" HAVANO - 1990 " .
L I T O V I O
   

2005
90a Universala Kongreso en Vilnius
Portreto de Ludoviko Zamenhof
LU K S E M B U R G I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
1.342-44     1986 ................cxu bone? cxu ne ?
Kun internacia Polic-Asocio
1.343 EBLE 1293

1994

Mondkongreso de Internacia Polic-Asocio
18 frankoj
nigra, blua, rugxa
Terglobo sur mapo de Luksemburgio, sur la globo skribo " SERVO PER AMIKECO "
M A L T O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
773 754

1987
auxgusto
Centjara Jubileo de Esperanto
8 cendoj verda gxis flava kaj bruna


N E D E R L A N D O
Michel Yvert
kaj
Tellier

Bildo

Jaro kaj temo
   


5.11.2009
Centjara Jubileo de Prof. d-ro Ivo Lapenna (1909-1987)
la plej elstara inter la gvidantoj en la organizita Esperanto-movado.
44 eurocentimoj
   


15.12.2009
Centkvindeka naskigxdatreveno
de L.L. Zamenhof (1859-1917)
44 eurocentimoj
P O L L A N D O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
1.111 976
1959
julio
100a Datreveno Naskigxo de Dro Zamenhof
kaj 44a UEA Kongreso

60 grosxoj grizverda, helverda kaj nigra
Teksto :" 1859 - 1917 L.L. ZAMENHOF AuXTORO DE ESPERANTO "
1.112 977 1958
sama temo
1,50 zloto, grizblua, blua, verda, rugxa kaj blanka
Teksto : " 1959 - JUBILEO DE ZAMENHOF "
   
1962
auxgusto
75a Jubileo de Esperanto
1.50 zloto verda, griza, rugxa , presita sur PK
Teksto : " 75 JUBILEA JARO DE ESPERANTO 1887 - 1962 "
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
   
1962

sama temo
40 grosxoj verda, griza,rugxa presita sur PK
Teksto : " 75 JUBILEA JARO DE ESPERANTO 1887 - 1962"

   
1966
marto
20a Jubileo Esperanta Movado
40 grosxoj verda, nigra, rugxa, nur presita sur PK
Teksto : XX JAROJ 1945 - 1965 en la pola.
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
3.104 2.913
1987
julio
Centjara Jubileo de Esperanto
45 zlotoj verda, bruneflava kaj nigra
Teksto : " L.ZAMENHOF 1859 - 1917 ", " 100 JAROJ LINGVO ESPERANTO " en la pola..
S O V E J T U N I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
300 338
1925
oktobro
Honore al Fizikisto POPOV, ,
20a datreveno pri lia morto ( 1859-1905 )
esperanta teksto " inventisto de radio - POPOV "
7 kop bluverda
kun dentoj
335  
1927
sama temo kaj pro altigo de la tarifo
rugxe surpresita 8 sur 7 .
kun dentoj
301 339
1925

sama temo
14 kop malhele verda
kun dentoj
311 357 1926 julio
6a SAT Internacia Kongreso
7 kop bluverda kaj rugxa
Teksto : malsupre " VI INTERNACIA PROLETARIA VI,
ESPERANTO KONGRESO 1926 ";
Cxirkaux ovala kadro en Morse aboco: " PROLETAROJ CxIULANDAJ UNUIGxU ".
   


1927

sama temo kaj pro altigo de la tarifo
nigre surpresita 8 sur 7
kun dentoj
312 358 1926
sama temo
14 kop bluverda kaj viola
kun dentoj
     
357+358 Dentumo 111/2, ambaux 1140.00
325x 381
1927

40a Datreveno de la Kreado de Esperanto
silueto de gruo kaj fabrikoj, skribo " 1887-1927 XL ESPERANTO " kaj busto de Zamenhof
14 kop verdeflava kaj bruna filogramo C dentumo 101/2
kun dentoj
325y 382  
1927

sama temo
14 kop sama papero sen filogramo, dentumo 10x101/2
     
14 kop sama
+ glaciumita kun akvo-signo
     
1927

alia sama sendenta
  408  
1927

8/7 kop N 338 surstampita
335 408a  
sama sed renversa stampo
  411  
1927

8/7 kop N 357 surstampita
392x 455  
1930

Teksto en la rusa kaj en esperanto " Centra Telegrafo en Moskvo "
1R ardezblua, dentigita 101/2
ankaux ekzistas kun germanmilita surpreso
vidu sube
392y 455a 1930
sama sed dentigita 12x12
1/2 , 121/2
  455a  
sama
sendenta
   
Inter 1941-1944
, Sovieto invadita de germana armeo, la posxtservo uzis P.M. de Sovieto kun surpresoj. En Ukrainio, distriko Bolsaja Aleksandrovka, la posxtistoj aldonis surpresojn
1941 15a decembro gxis 1942 16a majo, poste, germanaj posxtmarkoj estis uzataj
Surpreso : 16.8.41 (dato), (desegno de svastisko), (distrikto), (nova valoro)
3R sur 1R N 455
     
1941
15a decembro gxis 1942 16a majo, vidu klarigojn supre
3R sur 1R N 455 a
    1941 15a decembro gxis 1942 16a majo, vidu klarigojn supre
10R sur 1R N 455 a
393 456
1930
Elektrejo Lenin

3 R verda kaj nigra kun dentoj
Teksto en la rusa kaj en esperanto :
" VOLHOV HES JE LA NOMO DE LENIN "
   
1987
20a julio
100 Jaroj de Esperanto
5 kopekoj verda, helebruna, nigra, nur presita sur koverto
Teksto en la rusa " 100-jara jubileo de publikigo de unua legolibro de internacia lingvo ESPERANTO "
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
S U R I N A M O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
1.198 1.065 1987 februaro
100 jaroj de Esperanto
60 cendoj multlolora
1199 1066 1987 februaro
100 jaroj de Esperanto
110 cendoj multlolora
1.200 1067 1987 februaro
100 jaroj de Esperanto
120 cendoj bruneflava
S V I S L A N D O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
1.152 1078 1979 februaro
64a Universala Kongreso en Luzerno
70
centimoj, verdeblua, flava kaj nigra
UKRAINIO
   


1998
71a SAT kongreso en Odeso
LK enlanda uzo
nur presita sur koverto.
Sur la koverto, maldekstre staras viro antaux konko, estas skribo en ukrainia:
" 71a INTERNACIA KONGRESO DE ESPERANTO ka ODESO "
 
D I V E R S A Jx O J
N 1 Kuponoj
uzitaj kiel mono dum esperantaj
kunvenoj


Esperantista mono

ekzistas
verdaj 0 Sm 050, 0 Sm 100, 0 Sm 200, 0 Sm 500,
brunrugxa
1 Sm 000,
olivflava 5 Sm 000
nigre surpresitaj 50, 100, 200, 500, 1 000, 5 000
unu mondo, une mono,unu lingvo.

N 2

Francio 19..
posxtmarkingo

N 3

Astrio  
2004

Y. kaj T. N770 represita sur pli dika PM,
laux privata iniciato de Walter Klag, Vieno,
0.55 € verda, flava, nigra.
Unua eldono 2004.07.01. Eldonkvanto : 200 ekz.

N 4

Astrio

2004
laux privata iniciato de Walter Klag, Vieno,
0.55 € verda, flava, rugxa.
Unua eldono 2004.07.25. Eldonkavanto: 400 ekz.

N 5

Astrio

2005
la privata iniciato de Walter Klag, Vieno,
0.55 € verda, flava, nigra, blua, rugxa.
Unua eldono 2005.01.01. Eldonkvanto :1 000 ekz.

N 6

Astrio

2005
la privata iniciato de Walter Klag, Vieno,
0.55 € verda, flava, nigra, blua, rugxa
  Francio

2010
SAT Amikara Kongreso
Hillion (22) Francio
la privata iniciato de Sat Amikaro,
validas por enlandaj leteroj
  Francio

2010
SAT Amikara Kongreso
Hillion (22) Francio

la privata iniciato
de Sat Amikaro,
validas por enlandaj leteroj
  Slovenio

 

2011
20a datreveno de Memstara Slovenio
la privata iniciato de Fervojista Esperanta Societo
Sen valoro, litero A validas por enlandaj leteroj

Petu al : fes.maribor@amis.net
  Slovenio

 

2011
20a datreveno de Memstara Slovenio
la privata iniciato de Fervojista Esperanta Societo
Sen valoro, litero C validas por eksterlandaj leteroj

Petu al : fes.maribor@amis.net