A Ux S T R A L I O
Michel Yvert kaj Tellier Bildo Jaro kaj temo
   

1986 oktobro
21a Plenum-komitata Konferenco de Internacia Polica Asocio en Adelaido

36 cendoj
blua .nur presita sur koverto
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
A Ux S T R I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
935 770 1949 junio
Esperantista Kongreso en Graz
,
20 grosoj
smeraldeverda
   


1950
aerogramo
100a datreveno de la unua auxstria posxtmarko 20g smeraldeverda
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
1.005 838

1954
50a datreveno de Esperanto en Auxstrio,
1 sxilingo malhele olivbruna kaj verda

Vidu je la fino de la pagxo Jugoslavio al Svislando : Diversajxoj N3, 4, 5.

B E L G I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
2.105 2.053 1982 junio
67a Universala Kongreso en Antverpeno
Babelturo
12 frankoj
multkolora
B R A Z I L O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
439 299 1935 oktobro
Oka Internacia Specimena Foiro Rio
de Janeiro
200 reis ultramara
      1935 oktobro
Sama,
sendenta
200 reis ultramara
451 311 1936 novembro
Nauxa Internacia Specimena Foiro Rio de Janeiro
200 reis rozkolora
   

1936
Sama, sendenta
200 reis rozkolora
466 315 1937 19a de januaro
Memorigo pri la Nauxa Brazila Kongreso de Esperanto
300 reis verda
471 333 1937 septembro
Memorigo pri la 1887-1937 Ora Jubileo de Esperanto
300 reis 6 verda
666 423 1945 aprilo
10a Brazila Kongreso en Rio de Janeiro

40 centavoj bluverda, diino kun verda stelo en la manoj kiu prilumas la teron de Brazilo
kun dentoj
667 aviadil
kuriero
47
1945 aprilo
sama temo
1.20 kruzeiro bruna
kun dentoj
975 691 1959
100a Datreveno de Naskigxo de Zamenhof
6.50 kruzejroj
verda
kun dentoj
Teksto " ZAMENHOF AVTOR DO ESPERANTO 1859 - 1959 "
1.835 1.488 1981 julio
66a Universala Kongreso en Brazilia
7 kruzejroj
verda kaj griza
   

2000
Vivu 2000 (kvar infanaj desegnoj presitaj sur 16-posxtmarka folio)
skribata sur apuda taloneto en unu el ok lingvoj: franca, germana, china, hispana, itala, portugala, angla, esperanta.
0.22+0.08 rs multkolora, dentumoj 12x11.5, 40x30mm
B U L G A R I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
597 547 1947 junio
Honore al la 60a Jubilea de Esperanto
kaj al la 30a Kongreso de la bulgaraj esperantistoj

20+10 levoj
brunesiringa kaj verda
Teksto " 1887 ESPERANTO 1917 " (kial 1917 cxu eraro) kaj " 30 JUBIL.KONGRESO 1947 "
1.032 895 1957 julio
50a datreveno de Bulgara Esperanta Asocio
70a datreveno de ekapero de Esperanto

44 stotinkoj
malhele verda
" Bildo de urbo Tirnovo kaj portreto de Zamenhof "
1.144 995 1959 decembro
100a datreveno de naskigxo de Zamenhof
1,25 levo
malhele verda kaj flavverda
Teksto : " 1859 - 1959 ZAMENHOF AUxTORO DE ESPERANTO "
1.335 1.152 1962 julio
35a Kongreso en Burgas
13/44
stotinkoj, rugxa surpreso sur N 895
1.387 1.193 1963 junio
48a Universala Kongreso en Sofia
13 st
otinkoj pajlokolora, bruna, verda kaj griza
2.700 2.405 1978
63a Universala Kongreso en Varna 29.VII - 5.8.1978
13 stotinkoj
verda, rozkolora kaj orangxkolora
Vido al urbo Varna
3.545 3.070 1987 februaro
Centjara Jubileo de Esperanto
13 stotinkoj
verda, flava, nigra
3.820 3.298 1989
100 jaroj de Esperanto-Movado en Bulgario
13 stotinkoj
helverda kaj flava
Cx E Hx O S L O VA K I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
1.313 1.179 1961
Tutmonda Ekspozicio de Posxtmarkoj "Praga 1962"
2 kronoj nigra kaj hele bruna
unu PM el serio. bildo de sxtalfarejoj NOVA HUT kaj GOTWALDA kaj teksto :
" TUTMONDA EKSPOZICIO DE POSxTMARKOJ "
1744 Aviadil
kuriero
67
1967 oktobro
Tutmonda Ekspozicio de Posxtmarkoj "Praga 1968"
5 kronoj
plurkolora
(eldono Bloko 4 PM )
( esperanta teksto sur kupono )


Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ

Bl 85/86 (2.966-69) 1.182
1988
julio
Tutmonda Ekspozicio de Posxtmarkoj "Praga 1988"
Folio 4 PM po 2 PM de 1 kaj 2 kronoj kun talonoj sur kiuj skribo en 3 lingvoj. Sur talono kun leona blazono surhavas , en meza vico, skribon: "
" TUTMONDA EKSPOZICIO DE POSxTMARKOJ "

Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
Cx I N I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
    1986
71a Universala Kongreso en PEKINO,
10
fenoj plurkolora.nur presita sur koverto
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
2.130 2.838 1987 julio
100a datreveno de Esperanto
8
fenoj blua, blanka, verda
Teksto : " Centjara jubileo de Esperanto "
kaj vorto ESPERANTO horizontale kaj vertkale legebla .
F R A N C I O
   

2007-12a-19a/05
Fervojista Internacia Kongreso en Parizo
Sen valora indiko sur P.M. dekoble presitaj kun apudaj kuponoj
(rugxa : rapida sendo, blua : malrapida sendo)
Malfelicxe, cxiuj dentoj ne aperas,
G E R M A N I O
Michel Yvert
kaj
Tellier
Bildo Jaro kaj temo
   

1911 Inter 1911-1915, bavara posxto vendis PM ( reganto Luitpold ) kun 63 diversaj privataj varbotekstoj sur aldona talono
Vinjeto por restoracio
5 pfenigoj
B1.87
3.106
86 1987 julio
Centjara Jubileo de Esperanto
85
DDR verda, orangxkolora, bruna

presita sur 55x80 m/m folieto en kartona libreto kun skribo en germana kaj esperanto
" 100-jara jubileo de Esperanto. Esperanto en servo de la mondpaco. Por amikeco inter la popoloj. Sen paco ne futuro. "

Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
H U N G A R I O
Michel Yvert
kaj Tellier
Bildo Jaro kaj temo
voir
1.488-
-89A
aviadil-
kuriero
192
1957 junio
70a datreveno de unua esperanto-libro
.60fileroj bruna
Teksto " LINGVO INTERNACIA ESPERANTO 1887 - 1957 "
  voir 1.488-
89B
  1957 junio
sama sendenta
60 fileroj
bruna,
Teksto " LINGVO INTERNACIA ESPERANTO 1887 - 1957 "
  193
1957
junio
Bildo kaj subskribo de Zamenhof
1 forinto
malhele verda
Teksto : " 1859 - 1917 AUxTORO DE ESPERANTO "
    1957 junio
sama sendenta
1 forinto
sen dentoj
Teksto : " 1859 - 1917 AUxTORO DE ESPERANTO "
1.819A 1.494 1962 majo
14a Esperanta Kongreso de I F E F ( Cheminots, internacia fervojista asocio) en Budapesto
1 forinto
bluverda
Teksto en la hungara.
1.819B  

sama sendenta

   

1973
Tria Internacia Vintra Renkontigxo de Esperantistoj en Hungario
60 fileroj nur presita sur PK
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
3.622 2.863 1983
68a Universala Kongreso en Budapesto
2 forintoj
ruga, blua, nigra, blanka
   


1983
sama sendenta

    1982
34a kongreso de IFEF ( fervojistoj ) en Balatonfured
1 forinto
blua, blanka, verda, nur presita sur PK
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
   1987
juillet
Centjara jubileo de Esperanto
2 forintoj
verda, nur presita sur PK
Teksto en la hungara :
Centjara jubileo de Esperanto
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
    1990 majo
29a Hungara Esperanta Kongreso
5 forintoj
verda bruna, nur presita sur PK
Sur PK , granda verda stelo sur mapo de Hungario
Teksto : " ESPERANTO KONGRESO " en la hungara.
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
    1995
47a IFEF Kongreso en Pecs
14 forintoj
forteblua , verda, nigra , nur presita sur PK
Teksto " 47a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO KONGRESO " en la hungara.
Vidu supre POSxT-TUTAJxOJ
I T A L I O
   En la 1960-aj jaroj, estis provata krei novan regnon, nomatan la
Insulo de la Rozoj, en Adriatiko proksime al la itala urbo RIMINI. La suvereneco de la insulo formaligxis per la stampado de novaj naciaj moneroj kaj posxtmarkoj, kaj la montrigxo de nova flago, post du semajnoj la itala estraro detruis la insulon.

Vidu pli ............ kaj ankaux pri Moresnet (Belgio )
I S R A E L O    
   

2007 120a datreveno de Esperanto
3,30 .......( griza Zamenhofa porteto, multkoloraj vortoj ESPERANTO 1887-2007, kaj nigra esperanta texto, malsupre kaj dekstre" Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero " Genezo 11,1